Nội dung phim

Trong một lần đến nhà sếp chơi, tôi đã quen được vợ của sếp, cô ấy cũng có vẻ đồng ý khi tôi ngỏ lời …