Nội dung phim

Daniel đồng ý nhận Julia, con gái của một người bạn thời thơ ấu vừa qua đời, về nhà anh.