Nội dung phim

Trevor Noah kể lại những chuyến du lịch thú vị của mình vòng quanh thế giới, từ những bài quốc ca nước ngoài cho đến những chuẩn mực văn hóa khác nhau.