Nội dung phim

Một người thợ mộc trung niên, người cần phúc lợi của nhà nước sau khi tự làm mình bị thương, được một bà mẹ đơn thân tham gia trong một kịch bản tương tự.