Nội dung phim

Cô ấy đã ngoại tình trước mặt tôi, ngay khi tôi đang ngồi ở đó, tôi không thể nào tưởng tượng được tại sao cô ấy lại như vậy