Nội dung phim

Thiếu Lâm Tự Truyền Kỳ 3: Thiếu Lâm Tự Đại Mạc Anh Hào – The Legend of Shaolin Kung Fu 3 tiếp tục là câu chuyện kể về các cao tăng thiếu lâm, những môn võ bị thất truyền