Nội dung phim

Gia đình Emory chuyển đến Compton, nhưng Palmer Drive không như vẻ ngoài.