Nội dung phim

Hai nhà nghiên cứu trong một dự án năng lượng thay thế xanh buộc phải chạy trốn khi họ bị buộc tội giết người và phản quốc.