Peacemaker
Xem phim

Nội dung phim

Câu chuyện tiếp tục của Peacemaker – một người đàn ông nổi tiếng hấp dẫn tin vào hòa bình bằng bất cứ giá nào, bất kể anh ta phải giết bao nhiêu người để có được nó – sau hậu quả của các sự kiện của “The Suicide Squad”.

Bình luận phim

Có thể bạn quan tâm