Nội dung phim

Một giáo viên trung học có vợ sắp sinh thấy mình bị cám dỗ và ám ảnh khi một học sinh phải lòng anh ta.