Nội dung phim

Katherine Mayfair và gia đình cô được giới thiệu là trung tâm của bí ẩn của mùa giải.