Nội dung phim

Sau khi thừa kế nhà hàng của người bạn quá cố, Amy bắt tay với một đầu bếp gai góc nhưng xuất sắc để tạo ra một cơ sở xứng tầm cho người sáng lập ra nơi đó.