Nội dung phim

Pudtarn nhận ra rằng cô ấy sẽ không thể trở về nhà. Cô cố gắng học cách sống sót ở nơi mới này. Tuy nhiên, sống ở đây càng lâu, cô càng gắn bó với Rit – dù mọi người nói rằng cô không xứng đáng với anh.