Nội dung phim

Một người phụ nữ chẳng còn sống được bao lâu. Một người đàn ông sở hữu sức mạnh siêu nhiên có thể hủy diệt thế giới. Họ khám phá ra ý nghĩa thực sự của cuộc sống và tình yêu.