Nội dung phim

Khi bạn của con trai đến nhà chơi, người mẹ trẻ rất thích bạn của con trai từ ánh nhìn đầu tiên….