Nội dung phim

Một hiệp sĩ và người hầu của anh ta bị phù thủy quấy nhiễu, và để sửa chữa những thiệt hại, họ sử dụng dịch vụ của một phù thủy. Tuy nhiên, đã xảy ra sự cố và họ bị dịch chuyển từ thế kỷ 12 đến năm 2000. Ở đó, hiệp sĩ gặp một số người trong gia đình mình và dần dần biết được thế kỷ mới này như thế nào. Tuy nhiên, anh ta vẫn cần quay trở lại thế kỷ 12 để đối phó với phù thủy, vì vậy anh ta bắt đầu tìm kiếm một phù thủy. Làm lại từ bộ phim Pháp năm 1993 Les Visiteurs (Những vị khách).