Nội dung phim

Thành lập "tôn giáo" ở một thế giới khác, sinh ra trong giáo phái Garut đáng ngờ với tư cách là con trai của bố già.
Chết ở Hoàng Tuyền trong một cuộc khổ luyện.
Lẽ ra là như vậy, nhưng lại tái sinh ở dị giới hai lần!
Không có khái niệm "Chúa" và "tôn giáo" ở đây
Đó là thế giới lý tưởng cho họ…nhưng! ?
Một câu chuyện về "tái sinh ở dị giới" với một "tôn giáo" khác trong một thế giới không có thần thánh!