Nội dung phim

Rủi ro cao hơn, món bánh điên rồ hơn. Các nghệ nhân làm bánh đầy khao khát cạnh tranh giải thưởng tiền mặt thậm chí còn lớn hơn trong mùa mới của cuộc thi làm bánh xoắn não này.