Nội dung phim

Teddy đã đưa ra tầm nhìn của mình về “The End” khi anh cho nổ đầu đạn hạt nhân trên khắp khung cảnh Texas, nhưng những người sống sót sẽ quyết định “The Beginning” sẽ như thế nào. Và họ sẽ phải làm điều đó trong một thế giới không có ánh sáng và hy vọng, nơi không khí bên ngoài cũng nguy hiểm như những người đi bộ mà họ phải đối mặt. Những người sống sót sẽ tìm ra họ thực sự là ai và họ thực sự được tạo ra từ đâu. Một số sẽ nắm bắt được thời cơ, một số sẽ tìm thấy mục đích mới và một số sẽ xác định lại bản thân – ngay cả khi điều đó phải trả giá đắt cho những người mà họ từng coi là gia đình.