Nội dung phim

Các gia đình sẽ được đoàn tụ tại khu vực sôi động và bạo lực trước đây được gọi là biên giới Mỹ-Mexico. Các đường lối quốc tế bị loại bỏ sau ngày tận thế, các nhân vật của chúng ta phải cố gắng xây dựng lại không chỉ xã hội mà cả gia đình.