Nội dung phim

Nat Turner, một cựu nô lệ ở Mỹ, lãnh đạo phong trào giải phóng vào năm 1831 để giải phóng người Mỹ gốc Phi ở Virginia, dẫn đến sự trả thù bạo lực từ người da trắng.