Nội dung phim

Từ những dấu hiệu cổ xưa kỳ lạ đến những con số và chữ cái ngẫu nhiên, mật mã và mật mã đã được sử dụng trong hàng thiên niên kỷ để gửi những thông điệp bí mật, che giấu danh tính và hoạt động ngoài vòng pháp luật. Làm sáng tỏ những mật mã này có thể mở khóa những bí mật quân sự, vạch mặt những kẻ thù nguy hiểm và thậm chí giải mã những nền văn minh đã mất. Giờ đây, Cracking the Code đã khám phá ra một số cách mã hóa nổi tiếng và khét tiếng nhất thế giới. Tiết lộ cách chúng được giải mã, những bộ óc thông minh đã bẻ khóa chúng và những bí mật bí ẩn mà chúng đang che giấu…