Nội dung phim

Lấy bối cảnh sau các sự kiện của Titans, Đội tuần tra Doom – bao gồm Người máy, Người đàn ông tiêu cực, Elasti-Woman và Crazy Jane, và được lãnh đạo bởi Tiến sĩ Niles Caulder / Người đứng đầu – nhận một nhiệm vụ từ Cyborg mà họ không thể bỏ qua và sẽ thay đổi nhiệm vụ của họ. cuộc sống.