Nội dung phim

Một loạt tài liệu phong phú, sâu sắc với các đoạn phim lưu trữ và các cuộc phỏng vấn khám phá các nhạc sĩ và nhạc phim đã định hình nên văn hóa và chính trị năm 1971.